Uppdrag

Polygon är ett globalt företag som erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, brand och klimatkontroll. De senaste åren har företaget vuxit snabbt och idag är de den ledande aktören i Europa. Företaget arbetar ständigt fram nya strategier för att hålla ihop organisationen och för att få de anställda att sträva mot samma mål. I Norge påbörjades därför arbetet med att ta fram en process som visar stegen från order till färdigt projekt. För att sedan visualisera dessa steg med de anställda vände sig Polygon till oss på Volley.

Lösning och resultat

För att få fram informationen på ett så tydligt och underhållande sätt som möjligt valde vi på Volley att ta fram en animerad film. Vi hade det övergripande ansvaret för filmen och utvecklade allt från manus till voice over. I filmen som fick namnet The Polygon Process får tittaren i 13 steg en tydlig inblick i den process som utvecklats för att tillgodose kundens behov och effektivisera arbetsgången för Polygons anställda, däribland teknikern Paul.