Uppdrag
TB är ett av Sveriges största och mest moderna tryckerier. Familjeföretaget startades i mitten av 70-talet och drivs nu i den andra generationen. Våren 2018 fick vi i uppdrag att se över den visuella identiteten och företagsnamnet samt ta fram ett förslag på ett nytt kommunikationskoncept. Eftersom branschen och erbjudandet förändrats mycket i takt med digitaliseringen kände ledningen att det var dags för varumärket att ta nästa kliv. I briefen ville man se en modernisering och en starkare kvalitetskänsla men samtidigt behålla den varma, lättsamma och personliga anda som genomsyrar företaget. Man ville även signalera det breddade erbjudandet inom bland annat IT-stöd.

Lösning
Vi kände direkt att vi ville göra något annat än det förväntade – något som stack ut lite i branschen. Med andra ord, inte bara visa tryckpressar, färgkartor och glada medarbetare. Vi ville stärka kopplingen till det grafiska i branschen och fokusera mer på effekterna av företagets tjänster. Resultatet blev en renare och mer modern logotyp där orden ”Screen och digitaltryck” ersattes av det större begreppet ”Printsolutions” som tydligare visar på tjänsteutbudet idag och riktningen framåt. Den nya visuella identiteten har ett starkt grafiskt anslag kombinerat med ett tydligt kommunikativt koncept som fokuserar på kundernas vinning med en tvist av humor.