Uppdrag

Svenska Mäklarhuset är en franchisekedja med ca 30 kontor i Stockholm, Uppsala, Skåne, Spanien och Thailand. Vintern 16/17 kom de till oss med en spännande utmaning. Nämligen att modernisera deras grafiska profil och uttryck. Uppdraget innefattade många delar – typografi, färgpalett, bildmanér, designexempel, ikoner, stationary, profilering och kontorskoncept med mera. Det hela skulle sammanfattas i en Brand Book för skärm och print.

Lösning

I uppstartfasen genomfördes flera möten samt en workshop med kundens marknadsråd. I samband med workshopen gjorde vi också en mindre marknadsundersökning med fokus på den befintliga grafiska profilen. Utifrån dessa aktiviteter fick vi fram ett underlag och en rad ledord att jobba utifrån. Den nya profilen skulle höja varumärkets premiumkänsla, vara mer personlig, framåtblickande och samtidigt mer inkluderande. För oss kom det att handla mycket om att hitta en mänskligare tonalitet i en bransch där yta och ”bäst betalt” oftast är det som styr. Vi ville hitta en annan positionering, med fokus på mäklaren som verkligen bryr sig, om både säljare och köpare och gör det där lilla extra hela vägen hem.