Uppdrag

Polygon är ett globalt företag som erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, brand och klimatkontroll. De senaste åren har företaget vuxit snabbt och idag är de den ledande aktören i Europa. Kunden kom till oss med en relativt ny grafisk profil i bagaget, en profil som man inte var helt nöjd med. Profilen innehöll många olika element som spretade åt olika håll och det saknades en sammanhållande röd tråd. Vårt uppdrag blev att titta på profilen igen med nya ögon för att se om saker kunde göras annorlunda och bättre.

Lösning och resultat

Vi inledde vårt arbete genom att lära känna kunden bättre – vi tittade på deras verksamhetsområden, deras tjänster och ställde frågor relaterade till varumärket; hur såg de på sig själva och hur de ville uppfattas? Någonstans i den processen hittade vi ett varumärkeslöfte som fanns inom organisationen men som levde ett undanskymt liv, utan en central roll. Varumärkeslöftet löd ”Always by your side” och från vårt perspektiv passade det mycket väl med kundens ambitioner för varumärket; att finnas där för kunden i svåra situationer när man drabbats av olycka. Vi insåg också att vi kunde bygga hela kommunikationen runt det löftet. Det blev pusselbiten som satte allt det andra på plats och grundfundamentet för ett nytt kommunikationskoncept, inte bara en grafisk profil.