Uppdrag

I början av 2000-talet var Sollentuna Centrum ett utslitet 70-talscentrum utan större attraktionskraft. År 2005 inleddes en omfattande nybyggnation/modernisering för att skapa Sveriges första designorienterade köpcentrum. Några år senare, 2008, fick vi på Volley uppdraget att lansera nya Sollentuna Centrum. Till hands fanns en genomarbetad målgruppsanalys samt en ny, stark grafisk profil och logotyp.

 

Lösning och resultat

Utifrån huvudmålgruppen – en aktiv, modemedveten kvinna i 40-årsåldern – och centrumets unika luftiga atmosfär med påkostade materialval och designorienterade stråk, arbetade vi fram en kommunikationsplattform som låg till grund för allt vi gjorde: ”Tid för …/Rum för …”. I den första fasen handlade det främst om att åter sätta centrumet på kartan så här valde vi att fokusera kommunikationen kring logotypens styrka i kombination med budskap utifrån kommunikationsplattformen. Den färgglada streckkoden arbetades in i stockholmarnas medvetande via en intensiv kampanj: TV-reklam (spottar), pluggannonser i dagspress, utomhusreklam samt avslutande helsidor i de 2 dagstidningarna.

Därefter gick lanseringen in i en mer målgruppsinriktad fas där vi fokuserade på att fylla varumärket med innehåll. ”Tid för…/Rum för…” låg kvar som bas men kombinerades nu med fina mood-bilder från centrumet. Huvudmedia för denna fas var dagspress och TV kombinerat med DR-utskick och webb-kampanjer samt olika events i centrumet. Som avlutande fas i lanseringen genomfördes även ett framgångsrikt samarbete med programmet Förkväll i TV4, där programdelen ”Modejakten” sändes från Sollentuna Centrum.

Lanseringen av Sollentuna Centrum blev en succé. Från juni 2009 till maj 2010 ökade antalet besökare månadsvis med 54% till över 500 000 per månad. Inför lanseringen i slutet av 2009 sattes ett mål för varumärkeskännedomen inom primärområdet till 20% för 2010 – på våren det året hade den siffran redan passerat 40%. Vid samma period hade hemsidan i snitt 11 000 unika besökare per månad.