Uppdrag

EA Gruppen har sex bolag som verkar inom entreprenad, bygg och fastighetsförvaltning. 2013 fick Volley i uppdrag att ta fram en logotyp, grafiskt program samt utvecka en långsiktig strategisk lösning för hela EA Gruppen. Utmaningen låg till stor del i att bolagens egna logotyper skulle behållas oförändrade (då de har stark lokal förankring), men ändå kunna samverka ihop med de andra bolagen i gruppen. Alla de olika varumärkena skulle fasas in under EA Gruppens nya gemensamma grafiska profil för att man på sikt skulle kunna göra gemensamma marknadsinsatser.

 

Lösning

Ett töjbart grafiskt manér baserat på hexagoner. Inspirationen är hämtad från bikupans struktur och stabila konstruktion vilket ger en naturlig koppling till EA Gruppens marknadsområde samt det faktum att det är flera olika ”delar” (företag) som håller ihop helheten. Tillsammans med vår digitala vapendragare Bazooka tog vi också fram nya sajter för alla bolagen som också lanserades under hösten 2013.