Uppdrag

Vårt första större projekt för Gottsunda Centrum handlade om kundens 40-årsjubileum hösten 2014. Fyrtio fyller man ju inte varje dag så det är klart att kunden ville att detta skulle bli ett kalas att minnas. Uppdraget innefattade följande delar: design av jubileumslogotyp, ansvar för all extern kommunikation samt planering och genomförande av eventet helgen 24-26 oktober.

Lösning och resultat

Steg ett blev att formge jubileumslogotypen. I sådana här projekt blir en logotyp/märke ett bärande element, ständigt närvarande, som det andra samlas runt. Därför är det viktigt att logotypen känns bra och fungerar i olika sammanhang. Vår tanke med logotypen var att den på något sätt skulle fånga upp de fyra decennier som centrumet funnits.

Parallellt med designarbetet påbörjade vi planeringen för själva eventet. I Gottsunda finns en stark Hip Hop-tradition och bandet Labyrint kommer från stadsdelen. Tidigt stod det klart att de skulle vara huvudakten under kalaset. För att attrahera en bredare målgrupp anordnade vi också aktiviteter som springlopp för barn, modevisning med tema fyra decennier, parkour, clown och butikserbjudanden.

Kommunikativt ville vi vara tydliga och skapa en festlig inramning. Vi lät Labyrint stå i fokus tillsammans med jubileumslogotypen och kompletterande med kärnfull copy. Detta var också den första kampanjen där vi använde det nya kommunikationskoncept vi tagit fram för Gottsunda Centrum; ”Nära till hands”. Mediavalen innefattade adresserat DR, radio, dagspress och sociala medier.

En annan del av projektet bestod i att förbättra atmosfären/känslan i centrumet och fylla vissa tomma lokaler. Här skapade vi bland annat en 40-årsutställning om Gottsunda Centrum med humoristisk touch tillsammans med scenografibyrån Coco Form.

Jubileumet blev en lyckad tillställning. Centrumet besöktes under helgen av 38 060 personer (att jämföra med snittsiffran 27 395 för en normal helg). På Facebook ökade vi antalet följare med 10% under en kampanjperiod på drygt 3 veckor. Hela kalaset filmades av vår samarbetspartner Katla Studios och en film producerades som uppföljning.