Ekesiöö är ett av de äldsta familjeföretagen inom byggmaterialhandeln som fortfarande ägs och drivs av samma familj, nu den 4:e generationen. Våren 2016 fick vi på Volley uppdraget att arbeta med en större omprofilering av varumärket. Uppdraget innefattade bland annat redesign av logotyp, typografi, färgpalett, hemsida och kontorstryck. Det hela resulterade i en uppdaterad grafisk manual som kommer ligga till grund för Ekesiöös framtida kommunikation. Parallellt med omprofileringen har vi även jobbat med Ekesiöös löpande annonsering där vi omsatt den nya profilen i verkligheten, så att säga.