Uppdraget:

Assemblin är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation
och automation med över 5 700 anställda experter. Uppdraget bestod av att uppdatera Assemblins kommunikationsuttryck och koncerngemensamma kommunikationsmaterial. De letade efter en bärande kommunikativ idé som skulle uttrycka Assemblins nya, vitaliserade plattform, och som enkelt och effektivt kunde användas i deras olika kanaler.
I uppdraget ingick bl.a att producera en omfattande bannerkampanj, lokala annonser,
en ljudlogotype och radiokampanj.

Utmaning och mål:
Volley vann förtroendet, bland fyra utvalda byråer, att hjälpa Assemblin mot målet :
Att uppfattas som branschens mest spännande och attraktiva installationsbolag.

Lösningen:
Volley valde ett enkelt och tydligt språk. Med huvudrubriken ¨FÖR ATT och SKA¨ tillsammans med ett äkta bildmanér gjorde vi Assemblins ibland komplexa värld lätt att ta till sig både i arbets- och privatlivet. Vi adderar alltid en kort förklarande text till rubriken.